Privacybeleid

Inleiding

Bij Van Lierde P. & L. BV hechten we veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. Dit privacybeleid legt uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en beschermen, en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw gegevens.

Door gebruik te maken van onze website of onze diensten, ga je akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. We raden je aan om dit beleid zorgvuldig door te lezen en contact met ons op te nemen als je vragen hebt.

Verzamelde informatie

Bij Van Lierde P. & L. BV verzamelen we bepaalde persoonlijke informatie die je vrijwillig verstrekt wanneer je gebruik maakt van onze website of diensten. Deze informatie kan onder meer je naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere relevante gegevens omvatten.

We verzamelen ook automatisch bepaalde informatie wanneer je onze website bezoekt, zoals je IP-adres, browsertype, de pagina's die je hebt bezocht en de tijdstippen van je bezoeken. Deze informatie wordt verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën.

We gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten te leveren, te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers. We behandelen je persoonlijke gegevens met de nodige vertrouwelijkheid en nemen passende maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

We delen je persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met dit privacybeleid en wanneer dat wettelijk is toegestaan. We kunnen je informatie delen met vertrouwde derde partijen, zoals serviceproviders, die ons helpen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten.

Gebruik van informatie

Bij Van Lierde P. & L. BV gebruiken we de verzamelde informatie om onze diensten te leveren, te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers. We kunnen je persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor de hierboven genoemde doeleinden en alleen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is voor het vervullen van deze doeleinden, tenzij anders vereist door de wet.

Delen van informatie

Bij Van Lierde P. & L. BV delen we je persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met dit privacybeleid en wanneer dat wettelijk is toegestaan. We kunnen je informatie delen met vertrouwde derde partijen om de volgende redenen:

We treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat derde partijen die toegang hebben tot je persoonlijke gegevens deze informatie veilig en vertrouwelijk behandelen. We zullen je persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of anderszins commercieel exploiteren aan derden zonder jouw toestemming, tenzij vereist door de wet.

Beveiliging

Bij Van Lierde P. & L. BV nemen we de beveiliging van je persoonlijke gegevens zeer serieus. We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

We maken gebruik van versleutelingstechnologieën, firewalls en beveiligingsprotocollen om de integriteit en vertrouwelijkheid van je gegevens te waarborgen. Onze medewerkers en eventuele derde partijen die toegang hebben tot je gegevens, zijn contractueel gebonden aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Ondanks onze inspanningen kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen tegen alle bedreigingen. Het is belangrijk dat je ook zelf voorzorgsmaatregelen neemt, zoals het kiezen van een sterk wachtwoord, het regelmatig bijwerken van je software en het vermijden van het delen van gevoelige informatie via onbeveiligde netwerken.

Mocht er zich toch een beveiligingsincident voordoen dat van invloed is op je persoonlijke gegevens, zullen we je zo snel mogelijk op de hoogte stellen en alle redelijke maatregelen nemen om de situatie aan te pakken en verdere schade te beperken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Van Lierde P. & L. BV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid worden van kracht zodra ze op deze pagina zijn geplaatst.

We raden je aan om regelmatig deze pagina te controleren op eventuele wijzigingen. Door gebruik te maken van onze website of diensten nadat wijzigingen in het privacybeleid zijn doorgevoerd, ga je akkoord met de herziene versie van het beleid.

Indien er sprake is van materiële wijzigingen in het privacybeleid die jouw rechten wezenlijk beïnvloeden, zullen we je op de hoogte stellen via e-mail of een prominente kennisgeving op onze website voordat de wijzigingen van kracht worden.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot ons privacybeleid? Neem gerust contact met ons op. We staan klaar om je te helpen en je vragen te beantwoorden.

Je kunt contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

We streven ernaar om binnen een redelijke termijn op je bericht te reageren en eventuele zorgen die je hebt aan te pakken.